Vzorové výsledky

Takto vyzerá nemedicínska interpretácia a vizualizácia spiroergometrických dát, ktorú vám vygeneruje aplikácia METFLEX. Ak aj vy chcete takýto výsledok získať, je potrebné postupovať nasledovne:

  • absolvujte spiroergometrický test vo vybranej klinike (zoznam miest v SR/CZ a kompatibilných prístrojov TU)
  • test absolvujte podľa našich metodických postupov, aby bola zaručená štandardizácia a presnosť dát (info TU)
  • vyžiadate surové dáta (excel s koncovkou .xls) a diagnostický výstup zo záťažového testu (lekárska správa)
  • naša nadstavbová interpretácia dát stojí 50 EUR (kontaktujte nás pre vystavenie faktúry: vlado@vladozlatos.com)
  • po úhrade faktúry získate nasledovný výstup s krátkou telefonickou interpretáciou zobrazených dát: