Ukazovatele zo spiroergometrického vyšetrenia

Ukazovatele zo spiroergometrického vyšetrenia

Nasledujú dôležité ukazovatele, ktoré sledujeme pri spiroergometrickom vyšetrení a vyhodnocujeme v aplikácii MET/FLEX:

 • VO2 MAX: maximálna spotreba kyslíka
 • VO2 ANP: spotreba kyslíka na úrovni anaeróbneho prahu na kg telesnej hmotnosti, generovanie ATP energie je sprevádzané už nadmernou tvorbou laktátu 
 • VO2 AP: spotreba kyslíka na úrovni aeróbneho prahu na kg telesnej hmotnosti, generovanie ATP energie nie je sprevádzané nadmernou tvorbou laktátu
 • FAT: ukazovateľ objemu spaľovaných tukov, trygliceridov, mastných kyselín, ketónov
 • CHO: ukazovateľ objemu spaľovaných sacharidov, glukózy, glykogénu, pyruvátu / laktátu
 • ABZ (aeróbny bod zlomu): metabolický stav, pri ktorom na 50% prebieha oxidácia tukov a na 50% oxidácia cukrov (RER 0,85)
 • MFO-A (max FAT oxidation - absolútna): absolútna maximálna oxidácia tukov (predpokladá sa, že čím je vyššia, tým je silnejší tukový metabolizmus, a jedinec má väčšie množstvo zdravých / funkčných mitochondrií)
 • MFO-R (max FAT oxidation - relatívna): relatívna maximálna oxidácia tukov (dtto ako absolútna, len sa prepočítava na hmotnosť jedinca)
 • F-E (FAT end): respiračný kvocient 1.0 - metabolický bod, kedy nastupujú cukry ako dominantný zdroj energie aj keď pravdepodobne sa v minimálnej miere používajú ako zdroj energie ešte aj tuky, jedna z metodík túto hodnotu RER 1,0 považuje za ANP (anaeróbny prah)
 • RER (respiratory exchange ratio): vypočítava z pomeru medzi vydýchnutým CO2 a vdýchnutým O2 v jednom nádychu / výdychu
 • RQ (respiratory quotient): určuje pomer medzi vyprodukovaným CO2 a spotrebovaným O2 na bunkovej úrovni
 • KETO (keto zóna): respiračný kvocient pod 0.7, stav metabolizmu, kedy sú dominantným zdrojom energie tuky / ketóny ( beta-oxidácia, ketogenéza, ketolýza)
 • CHO-S (CHO start): respiračný kvocient nad 0,75, kedy sa do tvorby energie začínajú viac zapájať aj cukry, pri RER 0,75 tvoria približne 15 % energie
 • CHO-100%: respiračný kvocient nad 1.0, stav metabolizmu, kedy sú cukry výhradným zdrojom energie
 • ANP (%) z VO2 max: spotreba kyslíka na úrovni anaeróbneho prahu v % z max
 • AP (%) z VO2 max: spotreba kyslíka na úrovni aeróbneho prahu v % z max
 • HR max: maximálna pulzová frekvencia dosiahnutá počas testu
 • HR ANP: pulzová frekvencia na úrovni anaeróbneho prahu na kg telesnej hmotnosti 
 • HR AP: pulzová frekvencia na úrovni aeróbneho prahu na kg telesnej hmotnosti
 • ANP (%) z HR max: pulzová frekvencia na úrovni anaeróbneho prahu v % z max
 • AP (%) z HR max: pulzová frekvencia na úrovni aeróbneho prahu v % z max
 • Maximálny výkon: maximálny dosiahnutý výkon v poslednej dokončenej minúte testu
 • Výkon ANP: výkon na úrovni anaeróbneho prahu
 • Výkon AP: výkon na úrovni aeróbneho prahu
 • Laktát: koncentrácia laktátu v kapilárnej krvi, markér výšky metabolického stresu
 • Laktátový spád: laktátový spád medzi 3 a 10 minútou po testovaní určovaný v percentách

 

UPOZORNENIE: Informácie v slovníku slov nepopisujú vybraný pojem maximálne vyčerpávajúcim spôsobom. Veríme však, že slovník slov vám pomôže lepšie chápať nie len význam jedného slova, ale aj celý kontext odborných článkov, ktoré pre vás pripravujeme. Veríme, že aj vďaka takejto drobnosti sa môžete stať lepšou verziou samého seba ešte rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. V prípade, že máte akékoľvek zdravotné komplikácie, je potrebné aby ste svoj problém riešili s príslušným odborníkom.