Tukový metabolizmus

Tukový metabolizmus

Je opakom cukrového metabolizmu. Ide o laické pomenovanie zdravo fungujúceho metabolizmu, ktorý generuje energiu (ATP) prevažne z tukov (beta-oxidácia) a ketónov (ketolýza) za prítomnosti kyslíka. Takto nastavený metabolizmus sa vyznačuje vysokým stupňom metabolickej flexibility, ktorá sa dá kvantifikovať pomocou spiroergometrického vyšetrenia. Na základe tohto vyšetrenia sa analyzuje aktuálna metabolická realita jedinca, pretože neexistuje striktne cukrový, ani striktne tukový metabolizmus, ale medzi týmito dvoma metabolickými nastaveniami je ešte 50 "odtieňov sivej" (skóre metabolickej efektivity). Na dosiahnutie tukového metabolizmu je potrebné absolvovať metabolický tréning, ktorý bude mať pozitívny hormetický efekt, najmä vďaka metabolickej zóne. Základné nástroje na meranie metabolickej reality budú spiroergometrické vyšetrenia a nástroje ako napríklad aplikácia MET/FLEX.

 

 

UPOZORNENIE: Informácie v slovníku slov nepopisujú vybraný pojem maximálne vyčerpávajúcim spôsobom. Veríme však, že slovník slov vám pomôže lepšie chápať nie len význam jedného slova, ale aj celý kontext odborných článkov, ktoré pre vás pripravujeme. Veríme, že aj vďaka takejto drobnosti sa môžete stať lepšou verziou samého seba ešte rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. V prípade, že máte akékoľvek zdravotné komplikácie, je potrebné aby ste svoj problém riešili s príslušným odborníkom.