Spiroergometria

Spiroergometria

Odbornou skratkou aj CPET (Cardiopulmonary Exercise Testing), je špeciálne odborné vyšetrenie. Ide o zber dát o ľudskom tele pomocou prístrojov (napríklad Ganshor PowerCube Ergo), ktoré sa na analýzu zdravotného stavu pacientov používajú od 80-tych rokov minulého storočia [ii]. Prístroj našiel neskôr uplatnenie aj pri analýze fyzickej trénovanosti športovcov, hoci ich potenciál sa v klinickej praxi stále minimálne využíva [i]. Okrem analýzy VO2MAX, aeróbnych či anaeróbnych prahov však prístroj zaznamenáva aj priebeh odpovede metabolizmu na fyzickú záťaž, čo sú omnoho dôležitejšie ukazovatele, ktoré poukazujú na metabolickú trénovanosť jedinca. Za jeden test prístroj zozbiera priemerne 3000 dát a doteraz na trhu chýbali nástroje, ktoré nám v rozumnom čase dokázali poskytnúť zrozumiteľné výstupy z týchto dát. Preto vznikla nástrojová aplikácia MET/FLEX, ktorej cieľom je pomôcť širšej verejnosti analyzovať svoju metabolickú realitu, ktorú považujeme za najdôležitejší parameter, od ktorého sa majú odvíjať všetky ďalšie výživové či tréningové stratégie alebo metabolické terapie

  • [i]. Simon A, et al. Standards for the use of cardiopulmonary exercise testing for the functional evaluation of cardiac patients: a report from the Exercise Physiology Section of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Europ J Cardiol. 2009;16:249-267.
  • [ii] Wassermann, et. all.: Excercise Testing and Interpretation. Including Pathophysiology and Clinical Applications, (Fifth Edition) 2012.

 

 

UPOZORNENIE: Informácie v slovníku slov nepopisujú vybraný pojem maximálne vyčerpávajúcim spôsobom. Veríme však, že slovník slov vám pomôže lepšie chápať nie len význam jedného slova, ale aj celý kontext odborných článkov, ktoré pre vás pripravujeme. Veríme, že aj vďaka takejto drobnosti sa môžete stať lepšou verziou samého seba ešte rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. V prípade, že máte akékoľvek zdravotné komplikácie, je potrebné aby ste svoj problém riešili s príslušným odborníkom.