Pretrénovanie a prepätie

Pretrénovanie

Ide o neprirodzene veľkú alebo priam chronickú únavu, ktorá vzniká pri dlhodobom neprimeranom zaťažovaní organizmu a slabej regenerácii. Prejavuje sa nechuťou do tréningu, únavou, ospalosťou, zhoršením výkonnosti, ale paradoxne aj nespavosťou. Existujú dva druhy pretrénovania, ktoré nájdete v odbornej literatúre. Základom zlepšovania fyzických výkonov je neustále ľahké pretrénovanie (mikro trauma), ktoré má pozitívny hormetický efekt

Prepätie

Je stav únavy, ktorý vzniká ak požiadavky na aktuálny fyzický výkon nie sú v súlade s pripravenosťou organizmu splniť ich. Môže sa prejavovať závratmi, pocitom ťažoby, zvracaním, bledosťou tváre alebo aj poruchami vedomia. 

 

UPOZORNENIE: Informácie v slovníku slov nepopisujú vybraný pojem maximálne vyčerpávajúcim spôsobom. Veríme však, že slovník slov vám pomôže lepšie chápať nie len význam jedného slova, ale aj celý kontext odborných článkov, ktoré pre vás pripravujeme. Veríme, že aj vďaka takejto drobnosti sa môžete stať lepšou verziou samého seba ešte rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. V prípade, že máte akékoľvek zdravotné komplikácie, je potrebné aby ste svoj problém riešili s príslušným odborníkom.