Metabolizmus

Metabolizmus

Metabolizmus: definícia pochádza z Gréckeho slova metabolismos, čo znamená: zmena. Prácu metabolizmu môžeme definovať ako chemický proces (látková premena) v živých organizmoch a bunkách. Cieľom je zachovanie života. Rozdeľovať ho môžeme na katabolizmus (rozpad) a anabolizmus (biosyntéza). Vo všeobecnosti ide o súbor rôznych enzymatických krokov (metabolické dráhy). Najdôležitejším výstupom metabolizmu je ENERGIA (ATP). Základné nástroje pre meranie metabolickej reality sú spiroergometrické vyšetrenia a nástroje ako napríklad aplikácia MET/FLEX.

 

Metabolizmus alebo inak povedané aj látková premena, je súhrn všetkých fyzikálnych, chemických a biochemických dejov, ktoré prebiehajú vo vnútri organizmu, konkrétne v bunkách. Metabolizmus môžeme rozdeľovať na celkový metabolizmus (napríklad ako v celom ľudskom tele) alebo bunkový metabolizmus (priamo v jednej bunke).  

V súvislostiach s výživou ako ľudia nekŕmime svoj žalúdok ani jazyk, ale vlastné bunky. Ten kto sa chce o svoje zdravie postarať, by mal chápať aký vzťah existuje medzi výživou a jej vplyvom na zdravie bunky. Ste len natoľko zdravý, nakoľko sú zdravé a vitálne aj vaše bunky. Výživa zásadným spôsobom ovplyvňuje metabolizmus buniek prostredníctvom hormónov. Každá jedna bunka vykonáva iba také činnosti, na aké dostala povel. Hormóny môžete chápať ako skupinu generálov a poručíkov, ktorí bunkám dávajú také či onaké povely. Ak viete ako potraviny ovplyvňujú hormonálnu sústavu, dokážete prostredníctvom svojej výživy riadiť svoje zdravie, kondíciu aj estetiku zároveň. 

Bunka dokáže spaľovať iba dva druhy paliva: tuk alebo cukor. Čím viac cukru bunka za svoj život spáli, tým rýchlejšie starne a menej energie je schopná produkovať (stráca vitalitu). Dnešný moderný spôsob stravovania spôsobil, že väčšina ľudí veľmi efektívne trénuje svoj metabolizmus buniek na spaľovanie cukru. To má za následok hormonálnu nerovnováhu, estetické a zdravotné problémy. 

Vašim výživovým cieľom by mala byť snaha čo najviac trénovať svoj metabolizmus buniek na spaľovanie tuku a nie cukru. Ak chcete byť dobrý vo futbale, čo musíte viac robiť? Odpoveď je trénovať futbal. A keď chcete aby vaše bunky boli lepšie v spaľovaní tuku čo musíte robiť? Odpoveď je konzumovať viac zdravých tukov. 

 

Opravte svoj zle fungujúci metabolizmus

Môžu byť tuky vo výžive najdôležitejšie?

Pečivo a olivový olej patria k sebe

Otvorte anabolické okná svojho zdravia

 

UPOZORNENIE: Informácie v slovníku slov nepopisujú vybraný pojem maximálne vyčerpávajúcim spôsobom. Veríme však, že slovník slov vám pomôže lepšie chápať nie len význam jedného slova, ale aj celý kontext odborných článkov, ktoré pre vás pripravujeme. Veríme, že aj vďaka takejto drobnosti sa môžete stať lepšou verziou samého seba ešte rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. V prípade, že máte akékoľvek zdravotné komplikácie, je potrebné aby ste svoj problém riešili s príslušným odborníkom.