Metabolický zločin

Metabolický zločin

Ide o pojem, ktorý zatiaľ nemá veľmi konkrétne stanovenú definíciu. Ide však o dlhodobo realizované odporúčania pod dozorom, ktoré jedincovi objektívne spôsobujú metabolické poškodenia (stratu zdravia). Môže ísť napríklad o fanatické diétne režimy, ktoré nerešpektujú metabolickú realitu jedinca a sledujú len povrchné ciele ako napríklad chudnutie a estetika, či neadekvátne liečenia ochorení (šarlatánstvo). Metabolický zločin (ne)úmyselne môžu spôsobiť nedostatočne vzdelaní výživoví poradcovia a tréneri, ale niekedy aj iné odborne vzdelané osoby, ktoré režim výživového, tréningového či iného protokolu nastavili ďaleko za hranicami pozitívneho hormetického efektu.

Možno v budúcnosti bude existovať aj profesia “advokát zdravia”, ktorá bude pomáhať ľuďom brániť svoje zdravie pred profesiami, ktoré sa vykonávajú neetickým a povrchným spôsobom. Základné nástroje na meranie metabolickej reality budú spiroergometrické vyšetrenia a nástroje ako napríklad aplikácia MET/FLEX.

 

UPOZORNENIE: Informácie v slovníku slov nepopisujú vybraný pojem maximálne vyčerpávajúcim spôsobom. Veríme však, že slovník slov vám pomôže lepšie chápať nie len význam jedného slova, ale aj celý kontext odborných článkov, ktoré pre vás pripravujeme. Veríme, že aj vďaka takejto drobnosti sa môžete stať lepšou verziou samého seba ešte rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. V prípade, že máte akékoľvek zdravotné komplikácie, je potrebné aby ste svoj problém riešili s príslušným odborníkom.