Metabolický tréner

Metabolický tréner

V budúcnosti sa bude jednať o odborne kvalifikovanú osobu, ktorá v súčinnosti so špecializovaným lekárom budú pomocou metabolickej terapie zlepšovať metabolickú realitu jedinca tak, aby mu pomohli dostať sa z metabolického poškodenia či metabolickej negramotnosti, až k metabolickej flexibilite, čiže k vyššiemu metabolickému zdraviu. Tieto výsledky sa dajú zaručiť iba pomocou pozitívneho a primeraného hermetického efektu. Cieľom metabolického trénera je najprv stabilizovať metabolizmus jedinca, potom mu pomáhať dosahovať vyššie skóre metabolickej efektivity a v dlhodobom horizonte mu pomôcť dosiahnuť metabolický wellness. Úlohou metabolického trénera je pomôcť svojmu študentovi zdržiavať sa väčšinu času v metabolickej zóne. Základné nástroje na meranie metabolickej reality budú spiroergometrické vyšetrenia a nástroje ako napríklad aplikácia MET/FLEX.

 

UPOZORNENIE: Informácie v slovníku slov nepopisujú vybraný pojem maximálne vyčerpávajúcim spôsobom. Veríme však, že slovník slov vám pomôže lepšie chápať nie len význam jedného slova, ale aj celý kontext odborných článkov, ktoré pre vás pripravujeme. Veríme, že aj vďaka takejto drobnosti sa môžete stať lepšou verziou samého seba ešte rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. V prípade, že máte akékoľvek zdravotné komplikácie, je potrebné aby ste svoj problém riešili s príslušným odborníkom.