Metabolický syndróm

Metabolický syndróm

Sa označuje ako spojenie viacerých ochorení a rizikových faktorov. Ide o súbor klinických prejavov a biochemických odchýlok, ktoré zvyšujú riziko aterosklerózy či iných zdravotných komplikácií. Ďalej ide aj o problémy spojené s glukózovou toleranciou, hyperinzulinémiou, inzulínovou rezistenciou, zníženými hladinami HDL cholesterolu a ďalšími faktormi. Vo väčšine prípadov je sprievodným viditeľným znakom nadváha či obezita. V budúcnosti sa na riešenia takýchto zdravotných problémov budú využívať metabolické terapie. Základné nástroje na meranie metabolickej reality budú spiroergometrické vyšetrenia a nástroje ako napríklad aplikácia MET/FLEX.

 

 

UPOZORNENIE: Informácie v slovníku slov nepopisujú vybraný pojem maximálne vyčerpávajúcim spôsobom. Veríme však, že slovník slov vám pomôže lepšie chápať nie len význam jedného slova, ale aj celý kontext odborných článkov, ktoré pre vás pripravujeme. Veríme, že aj vďaka takejto drobnosti sa môžete stať lepšou verziou samého seba ešte rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. V prípade, že máte akékoľvek zdravotné komplikácie, je potrebné aby ste svoj problém riešili s príslušným odborníkom.