Metabolický stres

Metabolický stres

Môže to byť napríklad stúpajúca fyzická záťaž, kedy celý organizmus musí adekvátne reagovať na požiadavku svalov prijímať kyslík (O2) a vyrovnať sa s produkciou oxidu uhličitého (CO2), prípadne laktátu. To, ako sa s tým dokáže organizmus vyrovnať, sa dá kvantifikovať (odmerať) pomocou špeciálneho spiroergometrického prístroja, ktorý pomôže určiť stupeň metabolickej efektivity organizmu (flexibilita, negramotnosť). Metabolický stres môže vznikať aj pomocou čiastočného hladovania, zníženého príjmu sacharidov vo výžive a ďalšími výživovými či tréningovými faktormi, ktoré sú za hranicou aktuálnej metabolickej reality jedinca. Tento stres môže byť pozitívny (primeraný, smerujúci k horméze), alebo aj negatívny (neprimeraný mimo metabolickej reality, smerujúci k metabolickému poškodeniu, či metabolickému znásilňovaniu). Základné nástroje na meranie metabolickej reality budú spiroergometrické vyšetrenia a nástroje ako napríklad aplikácia MET/FLEX.

 

UPOZORNENIE: Informácie v slovníku slov nepopisujú vybraný pojem maximálne vyčerpávajúcim spôsobom. Veríme však, že slovník slov vám pomôže lepšie chápať nie len význam jedného slova, ale aj celý kontext odborných článkov, ktoré pre vás pripravujeme. Veríme, že aj vďaka takejto drobnosti sa môžete stať lepšou verziou samého seba ešte rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. V prípade, že máte akékoľvek zdravotné komplikácie, je potrebné aby ste svoj problém riešili s príslušným odborníkom.