Metabolický kompromis

Metabolický kompromis

Smeruje k výživovým opatreniam, ktoré akceptujú metabolickú realitu jedinca s cieľom dosiahnuť v budúcnosti lepšie skóre metabolickej efektivity pomocou pozitívneho hormetického efektu. Napríklad ľudia s veľmi rýchlym cukrovým metabolizmom a metabolickou negramotnosťou nie sú schopní vydržať nutričnú ketózu a tá u nich predstavuje negatívny hormetický efekt. Metabolický kompromis je možné dosiahnuť aj konzumáciou špeciálneho škrobu (PPE, SPE), ktorý je technicky definovaný síce ako sacharid, ale po konzumácii ovplyvňuje len minimálne hladinu cukru v krvi a inzulínu v sére. Touto unikátnou vlastnosťou napomáha vytvárať metabolické podmienky pre silnú beta-oxidáciu (spaľovanie) tukov a to aj v prípade, že jedinec disponuje nízkym stupňom metabolickej flexibility a je metabolicky negramotný. Dobrým metabolickým kompromisom je aj nízkosacharidové (nie ketogenické) stravovanie, v ktorom sa konzumuje okolo 100 až 150g sacharidov / deň. V tomto režime len malé množstvo ľudí pociťuje problémový glukózový deficit. Metabolický kompromis potrebujú najmä ľudia s veľmi rýchlym cukrovým metabolizmom, ktorí majú veľmi nízke skóre efektivity metabolizmu, alebo sú metabolicky poškodení. Základné nástroje na meranie metabolickej reality budú spiroergometrické vyšetrenia a nástroje ako napríklad aplikácia MET/FLEX.

 

UPOZORNENIE: Informácie v slovníku slov nepopisujú vybraný pojem maximálne vyčerpávajúcim spôsobom. Veríme však, že slovník slov vám pomôže lepšie chápať nie len význam jedného slova, ale aj celý kontext odborných článkov, ktoré pre vás pripravujeme. Veríme, že aj vďaka takejto drobnosti sa môžete stať lepšou verziou samého seba ešte rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. V prípade, že máte akékoľvek zdravotné komplikácie, je potrebné aby ste svoj problém riešili s príslušným odborníkom.