Metabolické znásilnenie

Metabolické znásilnenie

Ide o podobný jav, ako pri metabolickom zločine. Na rozdiel od metabolického zločinu však ide iba o krátkodobé efekty, ktoré nemusia končiť poškodeným zdravým. Typickým metabolickým znásilnením sú rôzne súťaže a diétne režimy, ktoré majú za cieľ dostať človeka do estetickej formy v krátkom časovom okne. A hoci estetické ciele môžu byť dosiahnuté (najmä u mladších ľudí), veľmi často je to na úkor metabolického zdravia či metabolickej flexibility. Biologická daň, ktorá sa za tieto metabolické znásilnenia platí, sa prejavuje najčastejšie v podobe jo-jo efektu. Základné nástroje na meranie metabolickej reality budú spiroergometrické vyšetrenia a nástroje ako napríklad aplikácia MET/FLEX.

 

UPOZORNENIE: Informácie v slovníku slov nepopisujú vybraný pojem maximálne vyčerpávajúcim spôsobom. Veríme však, že slovník slov vám pomôže lepšie chápať nie len význam jedného slova, ale aj celý kontext odborných článkov, ktoré pre vás pripravujeme. Veríme, že aj vďaka takejto drobnosti sa môžete stať lepšou verziou samého seba ešte rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. V prípade, že máte akékoľvek zdravotné komplikácie, je potrebné aby ste svoj problém riešili s príslušným odborníkom.