Metabolické programovanie

Metabolické programovanie

Stratégie a postupy metabolického programovania budú vychádzať z metabolickej reality jedinca. Presné postupy sú a budú predmetom ďalšieho skúmania. Hlavným cieľom bude zlepšiť metabolickú odpoveď človeka a toleranciu na fyzické zaťaženie tak, aby sa zvýšila metabolická flexibilita a metabolické zdravie jedinca, s čím priamo úmerne súvisí aj mitochondrialne zdravie. Nástrojmi budú pravdepodobne syntetické ketóny a nutričná ketóza, spolu s ďalšími modalitami, ktoré budú synergicky zlepšovať zdravie jedinca alebo zmierňovať jeho zdravotné komplikácie [i]. Základom metabolického programovania je pomáhať udržať metabolizmus v metabolickej zóne

Za jeden z najsilnejších metabolických elementov, ktorý zásadným spôsobom negatívne “programuje” metabolizmus ako celok (najmä metabolizmus tukov), sú sacharidy a zvýšená hladina glukózy / inzulínu. Základné nástroje na meranie metabolickej reality budú spiroergometrické vyšetrenia a nástroje ako napríklad aplikácia MET/FLEX.

 

  • [i]. Shukla SK, Gebregiworgis T, Purohit V, et al. Metabolic reprogramming induced by ketone bodies diminishes pancreatic cancer cachexia. Cancer & Metabolism. 2014;2:18. doi:10.1186/2049-3002-2-18.

 

UPOZORNENIE: Informácie v slovníku slov nepopisujú vybraný pojem maximálne vyčerpávajúcim spôsobom. Veríme však, že slovník slov vám pomôže lepšie chápať nie len význam jedného slova, ale aj celý kontext odborných článkov, ktoré pre vás pripravujeme. Veríme, že aj vďaka takejto drobnosti sa môžete stať lepšou verziou samého seba ešte rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. V prípade, že máte akékoľvek zdravotné komplikácie, je potrebné aby ste svoj problém riešili s príslušným odborníkom.