Metabolické poškodenie / dysfunkcia

Metabolické poškodenie / dysfunkcia

Nie je zatiaľ presne definovaný pojem a žiada si stanovovanie konkrétnejších diagnostických kritérií (v porovnaní s čím a vzhľadom na čo), ktoré by mal mať na starosti špeciálne vyškolený lekár. Jedno z kritérií by mohol byť aj stav organizmu, kedy pri relatívne nízkej fyzickej záťaži je vysoká produkcia CO2 a laktátu (laktátová acidóza) v porovnaní so zdravými jedincami [i], [ii]. Čiže práca bunkových mitochondrií je nedostačujúca, neefektívna a metabolická odpoveď je neprimeraná / slabá, čo analyzujeme v spiroergometrickom vyšetrení. Jedná sa o najnižšie spektrum metabolickej negramotnosti. Zároveň nové pohľady na metabolizmus naznačujú, že aj ochorenia ako rakovina sú metabolického pôvodu [iii]. A preto práve funkčnosť bunkových mitochondrií by mohla byť základným ukazovateľom metabolického zdravia alebo poškodenia, pretože od ich práce sa odvíja ďalšia enzymatická, hormonálna, neurologická, imunitná a iná metabolická signalizácia, ktoré rozhodujú o metabolickej realite jedinca. K metabolickému poškodeniu môžu teoreticky prispieť aj stavy pretrénovania či prepätia, nezmyselné diétne režimy (napríklad fitness súťaže do formy), ktoré končia opakovane jo-jo efektom (pretože neboli prispôsobené metabolickej realite). Tiež na to môžu vplývať aj niektoré epigenetické predispozície, ale aj ďalšie faktory, ktoré dnes nepoznáme. V budúcnosti sa na riešenie metabolického poškodenia budú používať metabolické terapie, ktorých cieľom bude zlepšiť metabolickú realitu jedinca a zvýšiť tak jeho metabolickú flexibilitu. Na stanovenie miery metabolického poškodenia sú vhodné spiroergometrické prístroje (CPET - Cardiopulmonary Excerxise Testing), ktoré dokážu identifikovať patofyziologické prejavy metabolizmu, ktoré sa prejavujú v limitovanej tolerancii na fyzickú záťaž. Základné nástroje na meranie metabolickej reality budú spiroergometrické vyšetrenia a nástroje ako napríklad aplikácia MET/FLEX.

 

  • [i]. Wilson JR, et al. Respiratory gas analysis during excercise as a noninvasive measure of lactate concentration in chronic congestive heart failure. AM J Cardiol. 1983;53”1639-1643. 
  • [ii]. Stringer W et al. Acid-base regulation during excercise and recovery in man. J appl Physiol. 1992;72:954-961
  • [iii]. Thomas N. Seyfried, Roberto E. Flores, Angela M. Poff, and Dominic P. D’Agostino Cancer as a metabolic disease: implications for novel therapeutics. Carcinogenesis 2014


 

 

UPOZORNENIE: Informácie v slovníku slov nepopisujú vybraný pojem maximálne vyčerpávajúcim spôsobom. Veríme však, že slovník slov vám pomôže lepšie chápať nie len význam jedného slova, ale aj celý kontext odborných článkov, ktoré pre vás pripravujeme. Veríme, že aj vďaka takejto drobnosti sa môžete stať lepšou verziou samého seba ešte rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. V prípade, že máte akékoľvek zdravotné komplikácie, je potrebné aby ste svoj problém riešili s príslušným odborníkom.