Metabolická postupka

Metabolická postupka

Je slangovo označená forma metabolického programovania, ktoré rešpektuje aktuálnu metabolickú realitu jedinca. Protokoly (výživa, pohyb, hlad, iné), ktoré sa v metabolickej postupne aplikujú, sú síce zdrojom mierneho metabolického stresu, ale iba takého, aby nespôsobovali ďalšie metabolické poškodenie alebo metabolickú rezistenciu. Metabolická postupka je spôsob, ako v tele vytvoriť primerané podmienky pre hormézu a dosiahnuť tak pozitívne metabolické zmeny, ktoré sa odrazia nielen v subjektívnych pocitoch, ale aj v zdravotnom, estetickom a hlavne v metabolickom zdraví. Základné nástroje na meranie metabolickej reality budú spiroergometrické vyšetrenia a nástroje ako napríklad aplikácia MET/FLEX.

 

UPOZORNENIE: Informácie v slovníku slov nepopisujú vybraný pojem maximálne vyčerpávajúcim spôsobom. Veríme však, že slovník slov vám pomôže lepšie chápať nie len význam jedného slova, ale aj celý kontext odborných článkov, ktoré pre vás pripravujeme. Veríme, že aj vďaka takejto drobnosti sa môžete stať lepšou verziou samého seba ešte rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. V prípade, že máte akékoľvek zdravotné komplikácie, je potrebné aby ste svoj problém riešili s príslušným odborníkom.