Metabolická odpoveď

Metabolická odpoveď

Ide o kvantifikovateľný (merateľný) zber dát, pomocou spiroergometrických prístrojov, ktoré za jeden test dokážu zozbierať priemerne 3000 dát. Test sa môže vykonávať v pokoji alebo počas fyzickej záťaže. Vďaka analýze týchto dát je možné určiť výšku metabolického zdravia, metabolickú flexibilitu alebo metabolickú negramotnosť jedinca a celkový stupeň efektivity metabolizmu. Na základe zistení je možné ďalej navrhovať metabolický tréning alebo v prípade metabolických poškodení aj metabolické terapie, ktoré odstránia dysfunkcie metabolizmu. Základné nástroje na meranie metabolickej reality budú spiroergometrické vyšetrenia a nástroje ako napríklad aplikácia MET/FLEX.

 

UPOZORNENIE: Informácie v slovníku slov nepopisujú vybraný pojem maximálne vyčerpávajúcim spôsobom. Veríme však, že slovník slov vám pomôže lepšie chápať nie len význam jedného slova, ale aj celý kontext odborných článkov, ktoré pre vás pripravujeme. Veríme, že aj vďaka takejto drobnosti sa môžete stať lepšou verziou samého seba ešte rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. V prípade, že máte akékoľvek zdravotné komplikácie, je potrebné aby ste svoj problém riešili s príslušným odborníkom.