Metabolická kondícia

Metabolická kondícia

Fyzická kondícia a metabolická kondícia sú dve veľmi rôzne veličiny. Stáva sa pomerne veľmi často, že fyzicky veľmi trénovaní jednotlivci majú veľmi nízku metabolickú kondíciu, pretože výška ich fyzického výkonu je metabolicky závislá na glukóze. V prípade, že zlyhajú v manažmente svojej výživy (zdrojov cukrovej energie) počas záťaže, pravidelne zažívajú metabolickú krízu (bonking, hitting the wall). Táto metabolická kríza je v podstate veľký paradox, pretože telo každého človeka má zásoby energie postačujúce odbehnúť desiatky, u niektorých až stovky maratónov bez konzumácie jedla. Metabolická kondícia sa dá sledovať pomocou spiroergometrického vyšetrenia, ktoré dokáže za jedno vyšetrenie (fyzický záťažový test) nazbierať v priemere 3000 dát. Analýza týchto dát nám ukáže v akom stave je metabolické zdravie jedinca, či disponuje metabolickou flexibilitou alebo metabolickou negramotnosťou. Vďaka spiroergometrii a vyhodnocovaniu dát (aplikácia MET/FLEX), vieme určiť aj skóre metabolickej efektivity či celkovú metabolickú závislosť na glukóze

 

UPOZORNENIE: Informácie v slovníku slov nepopisujú vybraný pojem maximálne vyčerpávajúcim spôsobom. Veríme však, že slovník slov vám pomôže lepšie chápať nie len význam jedného slova, ale aj celý kontext odborných článkov, ktoré pre vás pripravujeme. Veríme, že aj vďaka takejto drobnosti sa môžete stať lepšou verziou samého seba ešte rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. V prípade, že máte akékoľvek zdravotné komplikácie, je potrebné aby ste svoj problém riešili s príslušným odborníkom.