Metabolická kompenzácia

Metabolická kompenzácia

Ide o mechanizmus, kedy sa ľudský organizmus pokúša vyrovnať s negatívnymi dôsledkami nevhodnej životosprávy bez toho, aby to malo ihneď zdravotné následky. Klasickým príkladom dlhodobej metabolickej kompenzácie je nadváha či obezita ľudí, ktorí stále môžu byť relatívne metabolicky zdraví. V podstate ide o adaptáciu na také vnútorné metabolické prostredie (spôsobené oi. aj nevhodnými zvykmi a výživou), ktoré vytvára silný vnútorný metabolický stres. Ide vlastne o obranný mechanizmus, ktorý zachraňuje život človeka. Bez metabolickej kompenzácie by nastala okamžitá degenerácia, zrýchlená apoptóza alebo smrť organizmu ako celku. Ak metabolický stres pretrváva príliš dlho, nastáva metabolické poškodenie. A naopak, ak človek dlhodobo metabolicky poškodený chce začať úspešne chudnúť, musí akceptovať fakt, že zdravé chudnutie nastane až vtedy, ak sa zmení jeho metabolická realita, zlepší sa jeho metabolické zdravie a celková metabolická flexibilita. Takýto proces uzdravovania môže trvať rôzne dlhé časové obdobie a zatiaľ chýbajú vedecky overené metabolické terapie, ktoré by cez konkrétne objektívne postupy zlepšovali zdravie metabolicky negramotnej populácie. Základné nástroje na meranie metabolickej reality budú spiroergometrické vyšetrenia a nástroje ako napríklad aplikácia MET/FLEX.

 

UPOZORNENIE: Informácie v slovníku slov nepopisujú vybraný pojem maximálne vyčerpávajúcim spôsobom. Veríme však, že slovník slov vám pomôže lepšie chápať nie len význam jedného slova, ale aj celý kontext odborných článkov, ktoré pre vás pripravujeme. Veríme, že aj vďaka takejto drobnosti sa môžete stať lepšou verziou samého seba ešte rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. V prípade, že máte akékoľvek zdravotné komplikácie, je potrebné aby ste svoj problém riešili s príslušným odborníkom.