Cukrový metabolizmus

Cukrový metabolizmus

Je opakom tukového metabolizmu. Ide o laické pomenovanie nízkeho stupňa metabolickej efektivity. Ľudia s cukrovým metabolizmom trpia metabolickou negramotnosťou, niekedy aj metabolickými poškodeniami. Podľa predbežných odborných zistení sa zdá, že najsilnejší “odtieň” cukrového metabolizmu majú ľudia s rakovinou (metabolizmus rakovinových buniek funguje v silnom glykolytickom režime, až 200 násobne vyššom ako v zdravých bunkách). Zdá sa, že možno práve cukrový metabolizmus je hlavnou príčinou vzniku rakoviny [iii]. Rakovinové bunky majú poškodenú mitochondriálnu výbavu, takže sú metabolicky neflexibilné a súťažia so zdravými bunkami o glukózu (palivo). Z nej si aj bez prítomnosti kyslíka pomocou fermentácie glukózy produkujú energiu na svoj rast. Pri fermentácii glukózy vzniká laktát (Warburg efekt), čiže ak má rakovinová bunka vždy dostatok paliva (glukózy), tak si sama vytvorí kyslé prostredie a zabezpečuje svoje prežitie. Dnes sú dostupné prvé štúdie, ktoré hľadajú efektívne metabolické terapie pre riešenie tohto závažného metabolického ochorenia. Rakovinové bunky sú prítomné v každom z nás a zdravo pracujúci metabolizmus (včítane imunity) má tieto bunky bez problémov pod kontrolou. Preto sledovanie skóre metabolickej efektivity môže mať v budúcnosti teoreticky preventívny účinok. Základné nástroje na meranie metabolickej reality budú spiroergometrické vyšetrenia a nástroje ako napríklad aplikácia MET/FLEX.

 

  • [i]. Shukla SK, Gebregiworgis T, Purohit V, et al. Metabolic reprogramming induced by ketone bodies diminishes pancreatic cancer cachexia. Cancer & Metabolism. 2014;2:18. doi:10.1186/2049-3002-2-18.
  • [ii]. Warburg O (1956). "On the origin of cancer cells". Science 123 (3191): 309–314. 
  • [iii]. Thomas N. Seyfried, Roberto E. Flores, Angela M. Poff, and Dominic P. D’Agostino Cancer as a metabolic disease: implications for novel therapeutics. Carcinogenesis 2014

 

UPOZORNENIE: Informácie v slovníku slov nepopisujú vybraný pojem maximálne vyčerpávajúcim spôsobom. Veríme však, že slovník slov vám pomôže lepšie chápať nie len význam jedného slova, ale aj celý kontext odborných článkov, ktoré pre vás pripravujeme. Veríme, že aj vďaka takejto drobnosti sa môžete stať lepšou verziou samého seba ešte rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. V prípade, že máte akékoľvek zdravotné komplikácie, je potrebné aby ste svoj problém riešili s príslušným odborníkom.