Prečo sme vytvorili aplikáciu METFLEX

Zistite dôvody, čo nás motivovalo zostrojiť túto aplikáciu a aký praktický význam má pre bežných ľudí, či odbornú verejnosť.